YouVersion is zo ongeveer de grootste Bijbelapp ter wereld.
In 2022 bereikte de app de mijlpaal van liefst 500 miljoen
downloads! Dagelijks lezen miljoenen lezers op deze manier
de Bijbel in hun eigen taal. Een belangrijke en prettige hulp
daarbij zijn de leesplannen. Inmiddels heb ik twee leesplannen
bij mogen dragen.

.


Mijn eerste leesplan heet ‘Psalm 37 – Een blauwdruk voor je leven’ en is gebaseerd op de preekserie die ik erover hield. 

Waarom gaat het goddelozen voor de wind en de rechtvaardigen… nou ja, vaak niét? Op dat raadsel geeft Psalm 37 een uniek perspectief! Elk vers geeft je als het ware een blauwdruk voor de weerbarstigheid van het leven, startend met de eerste zes verzen: erger je niet, vertrouw op de Heer, zoek je geluk bij de Heer, leg je leven in de handen van de Heer, het recht zal dagen.

.


Mijn tweede leesplan heeft als titel ‘Geen andere naam dan de naam van Jezus’ en is nog net in 2022 verschenen op de app.

Namen zijn belangrijk, vooral in de Bijbel. Want daar geldt: hoe je heet, is wie je bent. Nou, wat dat betreft heeft Jezus Christus best wel wat namen die veel zeggen over wie Hij is voor jou en mij. Wat dacht je van Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader of Vredevorst? Die namen krijgt Jezus van de profeet Jesaja en ze zijn allemaal van betekenis voor jou en voor mij. Lees je mee?

.