In de Koningskerk

Preaching is effective as long as the preacher expects something to happen. Not because of the sermon, not even because of the preacher, but because of God.
– John Hines

Met klamme handen de Bijbel oppakken. Met knikkende knieën op de preekstoel. Met trillende stem spreken. Ze begon ik ooit in de Koningskerk in Rotterda,m

Inmiddels ben ik fulltime voorganger en is voorgaan inmiddels niet meer zo eng - maar nog steeds onverminderd spannend! Want het blijft een uitdaging om te spreken over God en lijnen te leggen naar het leven hier en nu. Een beetje meemaken hoe dat gaat? Check één van mijn preken hieronder.

Stuur mij een bericht

CrossPoint Getsewoud – 25 oktober 2020 ‘Leg je leven in de handen van de Heer’

'Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen'
- Psalm 37:5

"Je moet onwankelbaar blijven geloven dat je uiteindelijk kunt en zult zegevieren, ongeacht de moeilijkheden, én tegelijkertijd moet je de discipline hebben om de meest rauwe feiten van je huidige realiteit onder ogen te zien, wat die ook mogen zijn", aldus oud-krijgsgevangene James Stockdale.

Paulus sluit aan bij die gedachte. En hij zet het op scherp: stel jezelf niet in dienst van de zonde, maar stel jezelf in dienst van God. Dat is voor mij – en ik hoop ook voor jou – de les en de uitdaging van Psalm 37: 5. Je leven leggen in de handen van de Heer is niet zomaar een formaliteit of een kreet die je op een vroom tegeltje zet. Het is een voortdurende confrontatie tussen de werkelijkheid die zich aandient en de hoop die in je leeft.

Deze preek heb ik op 25 oktober 2020 gehouden in mijn eigen gemeente CrossPoint, kerk in Getsewoud.

Goede Vrijdag ‘Blijven bij de pijn’

 ...in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
- Marcus 15: 34

Blijven bij de pijn is niet hetzelfde als de pijn goedkeuren, toejuichen of zelfs maar tolereren. Meer het is wel: de pijn erkennen en er niet te snel aan voorbij gaan. En dat heeft nut. Samen met de ander, blijven bij de pijn van de ander, laat zien: ‘Ik laat je niet alleen. Ik ben bij je in de pijn’.

Dat was de kerngedachte die ik in deze dienst - Goede Vrijdag 2020 bij de GKV en NGK Oegstgeest - naar voren wilde brengen. Op Goede Vrijdag is het misschien goed om even bij de pijn te blijven. Niet weg poesten. Maar blijven. Trouw, blijven. Mijn God, jouw God, laat je niet alleen.

“Alles gaat f***tastisch!”

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
- 2 Korintiërs 12: 9

Een poos geleden gaven trendwatchers de modegril, waarbij bedrijven zich kwetsbaar op durfden te stellen, een nieuw een naam: flawsome! Flawsome: oftewel: ‘flawed’ en ‘awesome’. Imperfect en ontzagwekkend, allemaal samengevoegd in één woord…

En dit woord ‘Flawsome’ is voor mij het evangelie in een notendop. ‘Mijn kracht wordt zichtbaar in zwakte…’ Flawsome… In het Nederlands zou ik zeggen: ‘faaltastisch’. Als je uit deze preek één woord onthoudt, mag het dan van harte dit woord zijn: faaltastisch. De boodschap van het evangelie, het Koninkrijk van God is faaltastisch: kracht wordt zichtbaar in zwakte.

Deze preek heb ik in oktober 2019 gehouden in de altijd fijne Kerk van de Nazarener Vlaardingen.