Preaching is effective as long as the preacher expects something to happen. Not because of the sermon, not even because of the preacher, but because of God.
– John Hines

Met klamme handen de Bijbel oppakken. Met knikkende knieën op de preekstoel. Met een trillende stem de zegen uitspreken. Dat is in een notendop mijn eerste ervaring met voorgaan, een aantal jaar geleden.

Inmiddels mag ik steeds vaker in en rond Rotterdam allerlei diensten leiden. En wordt het voorgaan en preken steeds meer een vreugde. Steevast probeer ik de link te leggen naar het leven van nu en is de onderliggende vraag altijd: Hoe kom ik dichter bij God? Een beetje meemaken hoe dat gaat? Beluister één van mijn preken hieronder. Mij uitnodigen voor een dienst? Stuur mij dan een mailbericht.

Stuur mij een bericht

 

Fans van Jezus

‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

- Mattheüs 19: 20b-21

Hoe is het eigenlijk om volgeling van Jezus te zijn? Is dat net zoiets als fan zijn? En moet je dan ook je uiterlijk aanpassen, zoals fans doen? Toch kunnen wij veel leren van hoe fans hun bewondering uitdrukken. En toch ook vergt het iets anders. De lezingen die bij deze preek horen, komen uit Spreuken 3:1-9 en Matteüs 19: 16-22

Beluister hier de preek

Verwachting

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.

- Maleachi 3:1

December is een tijd van verwachting. En verwachting, dat is advent in een notendop. Verwachten tegen de verwachting in. De zon zien in de duisternis van de nacht. Uitroepen in hoop en verwachting, dwars door het schreeuwen van de wereld heen. De lezingen die bij deze preek horen, komen uit Lucas 1: 26-38 en Maleachi 3:1-4.

Beluister hier de preek