In de Koningskerk

Preaching is effective as long as the preacher expects something to happen. Not because of the sermon, not even because of the preacher, but because of God.
– John Hines

Met klamme handen de Bijbel oppakken. Met knikkende knieën op de preekstoel. Met trillende stem spreken. Ze begon ik ooit in de Koningskerk in Rotterda,m

Inmiddels ben ik fulltime voorganger en is voorgaan inmiddels niet meer zo eng - maar nog steeds onverminderd spannend! Want het blijft een uitdaging om te spreken over God en lijnen te leggen naar het leven hier en nu. Een beetje meemaken hoe dat gaat? Check één van mijn preken hieronder.

Stuur mij een bericht

Goede Vrijdag ‘Blijven bij de pijn’

 ...in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
- Marcus 15: 34

Blijven bij de pijn is niet hetzelfde als de pijn goedkeuren, toejuichen of zelfs maar tolereren. Meer het is wel: de pijn erkennen en er niet te snel aan voorbij gaan. En dat heeft nut. Samen met de ander, blijven bij de pijn van de ander, laat zien: ‘Ik laat je niet alleen. Ik ben bij je in de pijn’.

Dat was de kerngedachte die ik in deze dienst - Goede Vrijdag 2020 bij de GKV en NGK Oegstgeest - naar voren wilde brengen. Op Goede Vrijdag is het misschien goed om even bij de pijn te blijven. Niet weg poesten. Maar blijven. Trouw, blijven. Mijn God, jouw God, laat je niet alleen.

“Alles gaat f***tastisch!”

‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’
- 2 Korintiërs 12: 9

Een poos geleden gaven trendwatchers de modegril, waarbij bedrijven zich kwetsbaar op durfden te stellen, een nieuw een naam: flawsome! Flawsome: oftewel: ‘flawed’ en ‘awesome’. Imperfect en ontzagwekkend, allemaal samengevoegd in één woord…

En dit woord ‘Flawsome’ is voor mij het evangelie in een notendop. ‘Mijn kracht wordt zichtbaar in zwakte…’ Flawsome… In het Nederlands zou ik zeggen: ‘faaltastisch’. Als je uit deze preek één woord onthoudt, mag het dan van harte dit woord zijn: faaltastisch. De boodschap van het evangelie, het Koninkrijk van God is faaltastisch: kracht wordt zichtbaar in zwakte.

Deze preek heb ik in oktober 2019 gehouden in de altijd fijne Kerk van de Nazarener Vlaardingen.

Fans van Jezus

‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’

- Mattheüs 19: 20b-21

Hoe is het eigenlijk om volgeling van Jezus te zijn? Is dat net zoiets als fan zijn? En moet je dan ook je uiterlijk aanpassen, zoals fans doen? Toch kunnen wij veel leren van hoe fans hun bewondering uitdrukken. En toch ook vergt het iets anders. De lezingen die bij deze preek horen, komen uit Spreuken 3:1-9 en Matteüs 19: 16-22

Beluister hier de preek

Verwachting

Let op, ik zal mijn bode zenden; hij zal de weg voor mij effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij – zegt de HEER van de hemelse machten.

- Maleachi 3:1

December is een tijd van verwachting. En verwachting, dat is advent in een notendop. Verwachten tegen de verwachting in. De zon zien in de duisternis van de nacht. Uitroepen in hoop en verwachting, dwars door het schreeuwen van de wereld heen. De lezingen die bij deze preek horen, komen uit Lucas 1: 26-38 en Maleachi 3:1-4.

Beluister hier de preek