Tekstschrijven voor print en web zijn twee heel verschillende disciplines. Voor het ene kun je wat meer de ruimte nemen en je verhaal opbouwen, voor het andere moet je juist kort en bondig zijn en in één oogopslag je punt maken. Bij schrijven voor het web komt overigens het schrijven van metadata kijken (dit bevordert de vindbaarheid via Google). Voor TankMatch mocht ik beide soorten teksten schrijven.