Voor het relatiemagazine ‘Bries‘ van het missionaire werk van de Protestantse Kerk schreef ik regelmatig artikelen en nam ik interviews af. De resultaten daarvan zijn terug te vinden in de volledige uitgaven die zijn te downloaden vanaf de website.