Dwelling in the Word… …wat is het en heb je er aan?

geplaatst in: Blogs | 0

Foto: https://mymodernmet.com

In de kerkenraadsvergadering en op diverse bijeenkomsten passen we het steeds vaker toe: ‘Dwelling in the Word’, ofwel ‘Verblijven in het Woord’ (maar in Rotterdam wordt het ook al ‘tekstkauwen’ genoemd). Maar wat is deze eigentijdse versie van Lectio Divina (een oude traditie van biddend bijbellezen) nu eigenlijk? En hoe kun je er zelf ook mee aan de slag?

 

SPIRITUELE OEFENING

Dwelling in the Word is een oefening in het aandachtig en indringend lezen van het Woord – een spirituele oefening in het lezen van en als het ware verblijven (‘dwelling’) in een Bijbeltekst. Vaak lezen we de Bijbel met de ogen van een exegeet: wat staat er, wat betekenen de woorden, in welke context staat het, welk literair genre hebben we voor ons, welke boodschap zou er achter liggen, etc.? Terecht heeft deze manier van lezen in onze traditie sterkte papieren. Moeten we vooral ook blijven doen. Maar…

 
ONDERGAAN

Mag de tekst ook nog tót ons spreken? Durven we de uitdaging aan om niet meteen te gaan analyseren (wat wij met de tekst doen), maar om het ook te ondergaan (wat de tekst met óns doet)? Dat is de uitdaging van Dwelling: Deze oefening is er bij uitstek op gericht om openheid te ontvangen voor de vormende en transformerende kracht van het Levend Woord. Met Dwelling ben je erop uit om God te laten spreken door de tekst, tot jou als individu en tot ons als groep. Vandaar de link met luisterend bidden. Dwelling is luisterend lezen. Hoe spreekt de tekst tot mij? Hoe spreekt de tekst tot ons*?

  1. We verblijven in Gods Woord om nieuwe inzichten en nieuw verstaan te bewerkstelligen – Niet om te herhalen wat we eerder wel eens zagen, lazen of hoorden over een tekst, of wat we denken te weten. We laten ons verrassen door wat Woord ons verteld zo dikwijls wij het lezen.
  2. We luisteren en lezen de tekst in bewustzijn van Gods aanwezigheid –
    We lezen niet snel en oppervlakkig, maar juist met aandacht.
  3. We hebben het verlangen om gevormd te worden door Gods Woord –
    Niet om het zo te schikken dat het ons uitkomt.
  4. We worden uiteindelijk dienaren van dat Woord
    Geen meesters die het Woord beheersen, maar dienaren die zich erdoor laten leiden.

* Via: http://images.acswebnetworks.com/1/498/Orientation_Dwelling_in_the_Word.pdf

 
EEN LANGER VERBLIJF

De gewoonte bij Dwelling in the Word is dat je als groep probeert om langer in een tekst te ‘verblijven’. Om zo de tekst te laten binnendringen in je lezen, alle hoeken ervan te exploreren, en je er keer op keer door te laten aanspreken. Bij de kerkenraadsvergaderingen ‘dwellen’ we al langer in Jeremia 29: 4-14. Het is verbazingwekkend, verrassend en inspirerend hoe die tekst steeds weer nieuwe inzichten oplevert en hoe mooi het is om er regelmatig in rond te dwalen. Dwelling in the Word is als het ware steeds weer een wandeling maken in hetzelfde deel van het park. Wonder boven wonder zie je steeds weer nieuwe dingen!

 
MEER WETEN?

Meer weten over hoe het precies werkt? Kijk op de website van Church Innovations of bekijk deze YouTube-video: